Онлайн данъчни и осигурителни консултации

  • Тази услуга Ви дава възможност да зададете принципен въпрос във връзка с правилното прилагане на закона и да получите отговор в кратък срок
  • За изпращане на Вашето запитване, моля попълнете формата за онлайн запитвания като предоставите информацията в задължителните полета. Опишете фактическата обстановка и задайте Вашите конкретни въпроси. След като изпратите Вашето запитване ще получите оферта за изпълнение на услугата, в т.ч. цена и начин на плащане. 
  • За да пристъпим към изпълнение на услугата ще бъде необходимо  Вашето потвърждение за съгласие с изпратената от нас оферта и Общите условия на компанията.
  • Цената на консултантската услуга зависи от сложността на Вашия въпрос и необходимото време за изготвяне на отговора, като същата ще бъде посочена в изпратената Ви от нас оферта
  • Срокът за изпълнение на онлайн консултациите зависи от сложността на казуса и стандартно се определя на 3 работни дни, считано от датата на заплащане на услугата, съгласно офертата. В случай, че желаете да получите експресен отговор, то това ще бъде отразено в ценовото предложение и калкулирано в дължимата сума за плащане