При положение че става въпрос за (част от) сграда, която не е нова, доставката на имота по правило е освободена от ДДС. На основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДС обаче доставчикът има правото да превърне сделката в облагаема. Казаното предполага, че в случая не е лишен от логика текстът в нотариалния акт, който посочва цената по сделката и с включен, и без включен ДДС. При положение че доставчикът не желае да се възползва от възможността, дадена му с ал. 7 от чл. 45 (а това не може и да стане без получателят да е съгласен) и за доставката няма да се начислява данък, цената, която му се полага, съответно – и данъчната основа, трябва да съответства на посочената в нотариалния акт.