От публикацията на сайта на НАП става ясно, че инициативата ще бъде фокусирана върху установяването и събирането на данъчни задължения от търговците, които упражняват своята дейност, използвайки интернет платформи, като същевременно ще се провежда и информационна  кампания.

Пълния текст на статията: 

Актуално (nra.bg)